Connexion

Votre panier est vide

Nous organisons notre rallye annuel le dimanche 25/09/2022.

En alternance (une fois le Sud, une fois le Nord de Bruxelles), cette année nous partons du

Lunch-garden de Berchem Sainte Agathe avenue Charles-Quint 520 à 1082 Bruxelles.

Nous vous proposons un parcours fléché de 90 km environ.

Le ticket light, pour 10€, vous donne droit au petit-déjeuner et la balade.

Le ticket full, pour 35€, vous donne droit au petit-déjeuner, repas, écusson et badge et la balade évidemment. Limité à 100 participants.

Le versement fait office d'inscription, merci d'indiquer en communication: Nom, Prénom, Club, full ou light.

ATTENTION PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE.

BE21 2100 2883 3203 

Date limite d'inscription Full (100 max): le 15/09.

Date limite d'inscription Light: le 20/09.

NL versie:

We organiseren onze jaarlijkse rally op zondag 25/09/2022.

Afwisselend (één keer in het zuiden, één keer in het noorden van Brussel), starten we dit jaar vanuit

Lunchgarden van Sint Agata Berchem Charles-Quintlaan 520 in 1082 Brussel.

Wij stellen u een bewegwijzerde route van ongeveer 90 km voor.

Het light ticket, voor 10€, geeft u recht op het ontbijt en de wandeling.

Het volle ticket, voor 35€, geeft je recht op ontbijt, maaltijd, badge en de rit natuurlijk. Beperkt tot 100 deelnemers.

De betaling is een inschrijving, gelieve in communicatie te vermelden: Naam, Voornaam, Club, voluit of licht.

AANDACHT GEEN REGISTRATIE TER PLAATSE.

BE21 2100 2883 3203 

Uiterste datum voor volledige inschrijving (max. 100): 15/09.

Uiterste datum voor lichtregistratie: 20/09.